Factory specializing in the production of various pumps, cauldron-using

Mechanical seal

and

Non-standard seal

.
Home >> Products

Products

JS206

Products Name:

JS206
Products Detail:


结构:小弹簧、双端面、平衡型
压力:0。6--1。6Mpa
温度:-40--300°C
转速:≤500转/分
轴径:30--160mm
适用介质:易燃、强腐蚀、含颗粒、低温及真空下密封要求较高的场合
1、防转销 8、螺钉 15、轴套螺母 22、轴承
2、密封圈 9、弹簧 16、紧定螺母 23、油封
3、下静环 10、上动环 17、螺栓 24、密封箱盖
4、下动环 11、上静环 18、调节套 25、螺塞
5、密封圈 12、轴套 19、油封毡圈 26、密封垫片
6、推环 13、密封圈 20、轴承盖 27、密封箱体
7、弹簧座 14、螺钉 21、紧定套 28、螺栓
d
D78标
D178标
D278标
H
N-φ78标
30
185
150
116
293
4--φ18
40
225
170
135
297
4--φ18
50
235
200
164
307
8--φ18
65
235
200
164
314
8--φ18
70
235
200
164
314
8--φ18
80
260
225
188
351
12--φ18
95
290
255
220
374
12--φ18
100
315
280
245
397
12--φ18
110
315
280
245
397
12--φ18
120
345
310
270
310
12--φ18
130
360
320
285
416
12--φ18
150
450
375
310
420
16--φ24
160
470
400
340
480
16--φ24


Related products
JS212
Name:JS212
JS204
Name:JS204
JS204B
Name:JS204B
JS202
Name:JS202
Address: Jiashan west zone of silver Sau Road
TEL:86-573-84062608
         84062618
         84071197
FAX:86-573-84062809
WEBSITE:http:// www.zjermi.com
E-mial:
jsermi@163.com